Ontwikkeling en leren

In onze uitdagende leeromgeving begeleiden we kinderen om keuzes te maken. We stimuleren de kinderen om samen te werken en te denken in oplossingen.

Een fijne school

Iedereen hoort erbij op de Regenboog. Alle leerkrachten creëren een positieve sfeer door op een goede manier gewenst gedrag te bevorderen door middel van complimenten. We werken met het programma van KiVa.  De kinderen leren dat zij deel uitmaken van de groep, de school en het dorp en leren hoe zij daar een bijdrage aan kunnen leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang door zich initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken te gedragen.

Onze ambitie

Door onze pedagogische didactische werkwijze streven we ernaar dat er voor elk kind voldoende uit het onderwijs is te halen. Dat doen we door met de kinderen hoge verwachtingen te bespreken, het leerproces te bewaken en gerichte feedback te geven.