Het gehele schooljaar kunnen kinderen bij ons worden aangemeld en ingeschreven. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze directeur Astrid Korstanje via tel. 0113 – 63 48 10 of via de pagina Kennismaken. Je ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek en/of een rondleiding door de school.

De definitieve inschrijving gaat via een (digitaal) inschrijfformulier. Deze ontvang je na het kennismakingsgesprek via de mail, of, indien gewenst, op papier via de directeur.

Op de dag dat je kind 5 jaar wordt, is het in Nederland leerplichtig. Kinderen kunnen voordat ze 4 jaar worden komen wennen bij ons op school. De eerste keer kun je als ouder/verzorger ook meekomen. Op deze manier kunnen zowel je kind als jij alvast indrukken opdoen en wennen aan het naar school gaan. 

Ik mag er zijn en word gezien.

leerling groep 4