Veiligheid

KiVa

KiVa is een programma dat wij als school gebruiken om alle kinderen een fijne schooltijd te geven. KiVa is een Fins woord voor “leuk” of “fijn”. Onderdeel van KiVa zijn lessen die wekelijks gegeven worden in de verschillende groepen. De leerkrachten krijgen speciale training om deze lessen te geven. In deze lessen leren kinderen dat de hele groep een rol speelt bij het pesten. Iedereen kan een bijdrage leveren om pesten te stoppen. Als de hele groep tegen pesten is en opkomt voor gepeste leerlingen, dan helpt dat om pesten te voorkomen en op te lossen.

 

Ieder kind heeft recht op een fijne schooltijd. Soms lukt dat niet altijd. Pesten komt op vrijwel elke basisschool voor en heeft vervelende gevolgen voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders. Met KiVa wordt pesten zoveel mogelijk voorkomen. Als er toch gepest wordt, is er een duidelijk plan hoe het wordt aangepakt. Zo wordt er samen gewerkt aan een fijne schooltijd voor iedereen.

 

Voor meer informatie over Kiva kan je bij ons op school terecht bij juf Astrid.

 

Rookvrije zone

 

Algemeen:

Albero heeft rookvrije scholen. Dit betekent dat roken in de schoolgebouwen en op het schoolplein niet is toegestaan. 


Op de scholen:
Het is voor leerlingen verboden om te roken en om alcohol te nuttigen op school. In de schoolgebouwen en op de schoolpleinen is roken verboden. Voor volwassenen geldt dat roken verboden is in aanwezigheid van leerlingen. Wanneer men toch wil roken, zal dit op een plek dienen te gebeuren, waar leerlingen dit niet kunnen zien en die buiten de rookvrije ruimte valt.