Schooltijden en vakanties

Schooltijden 

 

Op de Regenboog werken we met het "vijf-gelijke-dagen model".

Alle kinderen hebben van maandag t/m vrijdag les van 8.30 tot 14.00 uur.

 

Vakantierooster voor schooljaar 2021-2022

 

25 - 29 oktober herfstvakantie 2021

 

26 december 2021 - 7 januari kerstvakantie 2022

 

28 februari  - 4 maart voorjaarsvakantie 2022

 

15 - 18 april Goede vrijdag / Tweede paasdag 2022

 

25 april - 6 mei meivakantie 2022

 

26 - 27 mei Hemelvaartsdag 2022

 

6 juni Tweede Pinksterdag 2022

 

25 juli - 4 september zomervakantie 2022

 

Op de vrijdagmiddag voor de kerst- en de zomervakantie zijn alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij.