Extra verlof

Vanaf 1 januari 2016 wordt het vrijgeven van kinderen tijdens schooltijd buiten de schoolvakanties strakker georganiseerd.  Als bijlage vind je een duidelijke richtlijn voor het vrij vragen voor vakanties en andere (gewichtige) omstandigheden. Deze tekst is gebaseerd op de tekst van de Leerplichtwet die is opgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en waar door het Ministerie van Veiligheid en Justitie op wordt toegezien of deze wordt nageleefd.

 

Een verzoek tot tijdelijke ontheffing kan je alleen doen bij mij. In geen geval kan je hierover afspraken maken met de leerkracht van je kind. De benodigde formulieren hiervoor kan je via haar verkrijgen.

 

Je kan hier de bijlage downloaden.

 

Je kan hier het extra verlof formulier downloaden.

 

Je kan hier de werkgeversverklaring downloaden.