Extra verlof

Vanaf 1 januari 2016 wordt het vrijgeven van kinderen tijdens schooltijd buiten de schoolvakanties strakker georganiseerd.  Op de pagina protocollen / formulieren vind je in de bijlage een duidelijke richtlijn voor het vrij vragen voor vakanties en andere (gewichtige) omstandigheden. Deze tekst is gebaseerd op de tekst van de Leerplichtwet die is opgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en waar door het Ministerie van Veiligheid en Justitie op wordt toegezien of deze wordt nageleefd.

 

Een verzoek tot tijdelijke ontheffing kan je alleen doen bij mij. In geen geval kan je hierover afspraken maken met de leerkracht van je kind. De benodigde formulieren hiervoor kan je via de leerkracht of op de pagina protocollen / formulieren verkrijgen.