Activiteitencommissie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

De activiteitencommissie (AC) bestaat uit een team van 5 ouders en een leerkracht.

 

Wij ondersteunen het team bij allerlei activiteiten, wij helpen mee met het organiseren van sinterklaas, Kerst, Pasen, de koningsspelen en andere activiteiten op school. Tevens zorgen wij ervoor dat de school per seizoen een passende inrichting krijgt. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 20 per kind en wordt door de MR vastgesteld. 

We zien de AC als een belangrijke schakel, om samen met ouders voor onze leerlingen een fijne leer- en leefomgeving te creëren. 

In de AC zitten: Eva Neervoort (voorzitter), Anne Lukasse (secretaris), Fien van Wingen (penningmeester), Ilona Boot, Rowena Kaptein, Sarienke Kosten en juf Esther (namens school).

 

Bij sommige activiteiten hebben wij ook extra hulp nodig. Elk jaar doen wij aan de begin van het jaar een oproep wie ons wil en kan helpen. Vind je het leuk om mee te helpen bij de activiteiten van je kind op school, meld je dan aan!