Plusklas

Omdat we het belangrijk vinden dat iedere leerling zoveel mogelijk kansen krijgt om zich optimaal te ontplooien, stellen we voor alle leerlingen onderwijsbehoeften vast. Dit doen we ook voor kinderen die bovengemiddeld presteren. Zij kunnen behoefte hebben aan extra uitdaging. Om aan deze onderwijsbehoefte te voldoen experimenteren we dit schooljaar met uitdagende activiteiten die aangeboden worden in de stamgroep of buiten de groep in de plusklas. Het kan gaan om lessen in een vreemde taal, lessen uit de ‘Pittige plustorens’, of lessen in filosoferen en/of schaken. Ook is er jaarlijks een plusproject vanuit Albero waaraan alle scholen met groepjes leerlingen meedoen. Het afgelopen schooljaar was dit project ‘Het starten van een eigen onderneming’.

 

De leerkracht en de intern begeleider formuleren samen de onderwijsbehoeften van deze leerlingen en vervolgens de aanpak in de groep of in plusklas. De uitdagende activiteiten zijn niet vrijblijvend. Er worden eisen gesteld en doelen aan verbonden en het proces wordt met de kinderen geëvalueerd. De reguliere lesstof wordt aan deze leerlingen compact aangeboden. De plusklas wordt begeleid door onze onderwijsassistent, juf Eline.