Ondersteuning

Op onze school draait alles om de zorg voor onze leerlingen. Als team dragen wij zorg voor de ontwikkeling van de kinderen die onze school bezoeken. Het bieden van zorg voor ieder kind, betekent het leveren van maatwerk. Ieder kind is anders en ieder kind heeft dus een eigen aanpak nodig. Om het werken realistisch en overzichtelijk te houden hebben we met elkaar een standaard bedacht en uitgewerkt. Deze gemiddelde standaard wordt gevormd door alle kinderen die onze school bezoeken. Een heel aantal van hen wijkt, om welke reden dan ook, van deze standaard af. Een aantal kinderen lukt het niet om de standaard te bereiken, een aantal kinderen stijgt boven de standaard uit. Om al de kinderen die onze school bezoeken dat te geven wat zij nodig hebben, hebben we een uitgebalanceerd systeem voor kwaliteitszorg ingericht. Observatie, analyse en gesprek zijn hierin belangrijke pijlers. Op basis van observaties van leerkrachten en de analyses van leerling gegevens gaan wij met kinderen, ouders en elkaar in gesprek. Op deze manier geven wij ieder kind wat hem of haar toekomt.

 

Het ondersteuningsplan, waarin een en ander verder wordt uitgelegd, ligt ter inzage op school. Je kan hierover ook contact opnemen met juf Astrid (a.korstanje@alberoscholen.nl), onze IB’er.