Kernwaarden, missie en visie

 

Kernwaarden

Veiligheid - openheid - plezier - samenwerking - kwaliteit

 

Missie

Ieder kind zijn eigen kleur!

 

De Regenboog is een open school met een christelijke identiteit, waar kinderen van elkaar kunnen leren en eigen talenten kunnen ontwikkelen, in een veilige én uitdagende omgeving. Het team begeleidt de kinderen naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, zodat ze voorbereid zijn op een veranderende samenleving.

 

Visie

Visie op ontwikkeling en leren

We willen een veilige en uitdagende leeromgeving creëren. In die uitdagende leeromgeving begeleiden we kinderen om keuzes maken. We stimuleren de kinderen om samen te werken en te denken in oplossingen.

 

Visie op onderwijs

We zorgen dat kinderen gezien worden met al hun talenten op verschillende vlakken. We helpen de kinderen zicht te krijgen op hun ontwikkeling, zodat ze vertrouwen hebben in hun eigen kunnen en wat ze kunnen bereiken. We richten ons op de brede ontwikkeling van het kind, waarbij wij rekening houden met de individuele mogelijkheden. Wij werken er enthousiast aan om kinderen veel en op maat in een doorgaande lijn te laten leren. Bij ons op school krijgen de kinderen de gelegenheid om zelf te ontdekken, te spelen en te leren. Ons onderwijs zorgt ervoor dat kinderen tot bloei komen. 

 

Visie op opbrengsten van het onderwijs

We bieden een pedagogische didactische werkwijze, waarbij we niet alleen de gemiddelde groep voorzien, maar ook de moeilijk lerende en getalenteerde kinderen. We streven er naar voor elk kind voldoende uit het onderwijs te halen. Dat doen we door met de kinderen hoge verwachtingen te bespreken, het leerproces te bewaken en gerichte feedback te geven.

 

Visie op schoolklimaat

Onze enthousiaste ondersteuning bij de ontwikkeling van kinderen is afgestemd op kennis en vaardigheden en op de sociale omgang, de emotionele ontwikkeling en creatieve ontplooiing. De kinderen ervaren een veilige sfeer en gaan met plezier naar school. Iedereen hoort erbij op de Regenboog. Alle leerkrachten creëren een positieve sfeer door op een goede manier gewenst gedrag te bevorderen door middel van complimenten. We starten ieder schooljaar met de gouden weken om ieder kind een gouden jaar te geven. De kinderen leren dat zij deel uitmaken van een klas en de school en leren hoe zij daar een bijdrage aan kunnen leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang door zich initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken te voelen.