Rapportgesprekken

Op maandag 24 en donderdag 27 juni zijn er weer rapportgesprekken. Deze gesprekken zijn facultatief, wat inhoudt dat ze enkel plaatsvinden op verzoek van de leerkracht of wanneer u dit als ouders aangeeft. U kunt zich wederom inschrijven voor de gesprekken via Parro. De kinderen van groep 6 t/m 8 zijn bij de gesprekken aanwezig.