Omgekeerde tien-minutengesprekken

Deze gesprekken zijn voor de ouders van groep 1, 4 en 6. 
In groep 6 komen de kinderen mee naar dit gesprek.