Omgekeerde tien- minutengesprekken

Kennismakingsgesprekken met de ouders van de kinderen van groep 1, 3 en 6. De kinderen van groep 6 zullen zelf bij dit gesprek aanwezig zijn.